VOOR ZORGORGANISATIES

Afgestudeerden die direct aan de slag kunnen

Wat wij te bieden hebben?

Een HBO-V Traineeship, dat wordt aangeboden aan starters op de arbeidsmarkt. De Trainees hebben hun opleiding afgerond en gaan gewoon aan het werk, maar in combinatie met hun werk volgen ze een uitgebalanceerd programma van trainingen en begeleiding. Ervaring heeft geleerd, dat Trainees zich daardoor in een veel hoger tempo ontwikkelen en veel eerder hun “bestemming” vinden. HBO-V Trainees hebben een passie, die je terug ziet in hun werkhouding: ze doen dit werk niet zomaar, ze zijn gretig, enthousiast en brengen in de teams een enorme energie mee.

Veranderingen

Nederland vergrijst in een hoog tempo, wat een behoorlijk effect heeft op de beschikbaarheid van voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers, zeker waar het HBO-V’ers betreft. Een ander aspect is, dat zorginstellingen de afgelopen jaren behoorlijk veranderd zijn, zowel door andere opvattingen over de gewenste bedrijfsvoering als onder invloed van veranderde wetgeving. Dit heeft consequenties voor de aard en het niveau van de medewerkers.

HBO-V Traineeships
HBO-V Traineeships

De voordelen

Met een HBO-V Traineeship, in samenwerking met collega-zorginstellingen in de regio of specifiek voor uw eigen organisatie, wordt geanticipeerd op de bovengenoemde aspecten: het vergroten van de aantrekkelijkheid van u als werkgever door het bieden van doorgroeimogelijkheden voor HBO-V’ers, dus zowel voor nieuw aan te trekken verpleegkundigen als voor de reeds bestaande werknemer.

Voor wie is het HBO-V Traineeship?

Het HBO-V Traineeship stelt jonge, recent afgestudeerde HBO-V’ers, met maximaal 3 jaar werkervaring, in de gelegenheid om door middel van een Traineeship heel veel ervaring én extra kennis op te doen binnen hun vakgebied. Een Traineeship kan ook worden aangeboden aan werknemers, die al in dienst zijn en die te kennen hebben gegeven zich graag verder te willen ontwikkelen en/of door te willen groeien naar een leidinggevende functie.

Voldoet het traineeship aan alle kwaliteitseisen?

Voor het merendeel van de onderdelen van het geaccrediteerde HBO-V Traineeship worden registratiepunten voor het V&VN kwaliteitsregister toegekend.

Wat zijn de voordelen?

De belangrijkste doelstelling van het HBO-V Traineeship is het aantrekken van jonge HBO-V-ers door middel van een onderscheidend en aantrekkelijk programma. Daarnaast, door de Trainees kennis te laten maken met meerdere organisaties of met de verschillende werkgebieden binnen één organisatie, de aantrekkingskracht van de nu wat minder in trek zijnde functies te vergroten.

Voor de Trainee zelf zullen de doelstellingen met name zijn het in 2 jaar tijd kennis maken met verschillende onderdelen en/of organisaties én het ontwikkelen van persoonlijke sterktes.

De juiste begeleiding

In het 2e half jaar wordt een assessment afgenomen, op basis waarvan een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) door de Trainee samen met de coach wordt opgesteld. Het assessment geeft een mooie verdieping in de tweede periode van het Traineeship. Het assessment dient ook weer als input voor de coachingsgesprekken. Daarnaast vindt iedere 6 maanden een 360⁰ feedback plaats. Zowel de 360⁰ feedback, het assessment als het POP zijn goede HR-instrumenten die een grote toegevoegde waarde hebben, eigenlijk voor alle medewerkers, maar zeker voor deze doelgroep.

Klaar voor een trainee?

Of een andere vraag? Vul onderstaand formulier in.

Neem contact met ons op

vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op

Zoeken...